urbanistica

Mosaic Elenco
Stéphane Couturier, Sète Ciba n°7 (détail), 2018. Cibachrome flottant 85 x 70 cm. © Stéphane Couturier.
Stéphane Couturier, Sète Ciba n°7 (détail), 2018. Cibachrome flottant 85 x 70 cm. © Stéphane Couturier.

Stéphane Couturier / Fernand Léger

6 ottobre 2018 - 4 marzo 2019Leggi tutto
6 ottobre 2018 - 4 marzo 2019Leggi tutto